Waarom de elektromotor qua efficiency de beste is

Waarom de elektromotor qua efficiency de beste is

De effectiviteit van een motor kan alleen worden bepaald door naar de efficiencygraad te kijken. Op dat vlak is de elektromotor simpelweg niet te verslaan.

Of het nu gaat om een benzine- of een dieselmotor, om een auto met elektromotor of een auto met een waterstof-aandrijflijn, voor alle aandrijfsystemen geldt hetzelfde: een deel van de in de brandstof opgeslagen energie kan niet voor de aandrijving worden gebruikt, maar gaat verloren. Iedereen die heeft opgelet bij de lessen natuurkunde weet dat energie niet verloren kan gaan. Het grootste deel ervan wordt echter omgezet in ongewenste bestanddelen. Bijvoorbeeld in wrijvingswarmte in lagers. En er gaat veel warmte verloren via de uitlaatgassen en de koeling. Vooral conventionele verbrandingsmotoren zijn hier in het nadeel. Reden: wanneer een brandstofmengsel in de verbrandingskamer wordt …

Lees verder…

Bron