Regeerakkoord: rekeningrijden en alleen EV’s in 2030

Regeerakkoord: rekeningrijden en alleen EV's in 2030

De nieuwe coalitie heeft vandaag het regeerakkoord bekend gemaakt en daarin staan een aantal belangrijke zaken voor de automobilist.

De kogel is door de kerk en Rutte IV heeft zijn plannen bekendgemaakt. Voor automobilisten is het belangrijkste dat er een kilometerheffing moet komen in 2030. Dit lijkt ver weg, maar deze lange tijd is nodig om zaken technisch goed voor de bereiden en de huidige belastingen af te kunnen bouwen. Het betalen per kilometer komt namelijk in de plaats van mrb en bpm, en, voor de weinige plekken in Nederland waar dat zo is, ook voor tol. En het afbouwen van de bpm kost tijd, als je geen problemen wil hebben met de restwaarde van het bestaande wagenpark. Niet geheel ontoevallig is dit tijdpad gelijk aan dat van

Lees verder…

Bron: Autoweek