RAI Vereniging: 'Eenzijdige focus van het kabinet op elektrificatie'

RAI Vereniging: 'Eenzijdige focus van het kabinet op elektrificatie'

Steven van Eijck, voorzitter van RAI Vereniging, zegt in een reactie dat de betaalbaarheid van mobiliteit als gevolg van wat er in de Prinsjesdagstukken staat steeds meer onder druk komt te staan. Onder meer voor ondernemers. Daarmee doelt Van Eijck op de aankondiging om de belastingvrijstelling op nieuwe niet-elektrische bestelwagens per 2023 af te schaffen om via deze weg de verkoop van elektrische bestellers aan te jagen. 'Voor veel ondernemers is dit echter nog geen alternatief, waardoor zij straks gemiddeld 11.000 euro meer voor hun bestelwagen kwijt zijn,' schrijft RAI Vereniging in een verklaring. Voorzitter Van Eijck dringt er bij het kabinet dan ook op aan om 'duurzame mobiliteit' voor iedereen betaalbaar te houden.
RAI Vereniging is van mening dat het kabinet een eenzijdige focus op elektrificatie van mobiliteit heeft en te weinig kijkt naar betaalbare alternatieve zuinige vervoersmiddelen en brandstoffen. “De enige manier om vast te houden aan de klimaatdoelen en mobiliteit komende jaren betaalbaar te houden, is door een techniekneutraal mobiliteitsbeleid”, aldus Van Eijck. “Zet in op meerdere technologieën, zoals waterstof, (plug-in) hybride en alternatieve duurzame brandstoffen. Stimuleer ook het gebruik van de fiets en scooter voor korte tot middellange afstanden. Zo neemt de keuzevrijheid toe, kunnen meer consumenten en ondernemers direct COշ  besparen en dalen de kosten."
RAI Vereniging stelt verder dat volledig uitstootvrij vervoer voor zowel ondernemers als de Nederlandse automobilist in het algemeen de komende jaren nog geen optie is. “Er zijn voor hen volop duurzame en meer betaalbare alternatieven beschikbaar, maar deze maken onvoldoende onderdeel uit van het kabinetsbeleid.” Daarnaast meent de belangenorganisatie dat de noodzakelijke laadinfrastructuur en de capaciteit van het stroomnetwerk ontoereikend is om het wegtransport verder te elektrificeren.
Is er dan alleen maar kritiek. Nee. Rai Vereniging is blij met het besluit van het kabinet om de dit jaar op de accijns op brandstof doorgevoerde verlaging te verlengen tot midden 2023. Maar ook hier doet de belangenorganisatie een aanbeveling: “Zorg daarnaast voor een permanente accijnsverlaging op schonere hernieuwbare brandstoffen, zoals synthetische benzine."

Bron: Autoweek